Túléléselemzés

2 kredit, 10 kontakt óra + 12 óra önálló tanulás

Tárgyfelelős: Abonyi-Tóth Zsolt

A tantárgy események bekövetkezéséig tartó, véletlentől függő időtartamok statisztikai vizsgálatával, modellezésével foglalkozik.


Tematika:

Túlélési valószínűség, túlélési függvény, hazárdfüggvény, kumulált hazárdfüggvény és ezek kapcsolata. Cenzorált megfigyelések. A kumulált hazárdfüggvény Nelson-Aalen becslése. A túlélési függvény Kaplan-Meier becslése. Lograng próba túlélési függvények egyezőségére. Cox-regresszió, arányos hazárd modell. Időben állandó és változó magyarázó változók. A Cox-regresszió szemiparaméteres illesztése parciális likelihood függvénnyel. Rétegezett és klaszterezett modellek. Paraméteres túlélési modellek. Joint modellek, multistate modellek.

Ajánlott irodalom:
Therneau T, Grambsch P (2000).Modeling Survival Data:  Extending the Cox Model. Springer-Verlag, New York.

Rizopoulos D: Joint Models for Longitudinal and Time-to-Event Data With Applications in R, 2012, Chapman and Hall/CRC

Számonkérés:
Házi feladatok (30%) és elektronikus teszt (70%) alapján.