Többváltozós statisztika

5 kredit, 16 kontakt óra + 16 óra önálló tanulás

Tárgyfelelős:
Dr. Harnos Andrea

A tantárgy oktatása során egyrészt ismertetjük a többváltozós statisztikai módszerek elméleti alapjait, majd ezeket feladatok megoldására alkalmazzuk az R statisztikai szoftver megfelelő csomagjainak segítségével.

Tematika:

lineáris algebrai alapok, többdimenziós normális eloszlású valószínűségi vektorváltozók, paraméterbecslés és hipotézisvizsgálat többdimenziós normális modellben. Dimenzióscsökkentés, struktúrafeltárás: főkomponensanalízis, faktoranalízis, sokdimenziós skálázás, kanonikus korrelációanalízis. Klaszteranalízis, diszkriminanciaanalízis.Korrespondenciaanalízis.

Ajánlott irodalom:
Manly, B. F., & Alberto, J. A. N. (2016). Multivariate statistical methods: a primer. Chapman and Hall/CRC.

Alvin C. Rencher, William F. Christensen. Methods of Multivariate Analysis, (Wiley)

Everitt, B. S. (2006). An R and S-PLUS® companion to multivariate analysis. Springer Science & Business Media.

Számonkérés:
Házi feladatok (50%), elméleti elektronikus teszt (50%).