Térbeli statisztikai módszerek

2 kredit, 8 kontakt óra

Tárgyfelelős: Dr. Fehérvári Péter

Minden a világban történik valahol, és egyre gyakrabban a történések helye is rögzítésre kerül az adatbázisokban. Egy ellenőrizhetetlen állítás szerint a manapság keletkező adatok 80%-a esetében rögzítésre kerül valamilyen lokáció az adatbázisokban. Ez a kurzus segítséget nyújt majd a hallgatóknak az ilyen térben kifejezett adatok ábrázolásában, manipulálásában (GIS) és elemzésében (Spatial Statistics). A kurzus során a hallgatók megismerkednek az térbeli statisztikai problémaköreivel és azokkal az alapvető módszerekkel amikkel egyes problématípust elemezni lehet.

Tematika:
GIS

 • alapfogalmak, vetületi rendszerek
 • alapvető adattstruktúrák: vektor
  • típusok
  • adatgenerálás
  •  vektor műveletek
 • alapvető adattstruktúrák: raszter
  • típusok
  • rétegműveletek
  • raszter jellemzői
 • térbeli műveletek, lekérdezések (SQL térben)
 • vizualizáció, dinamikus outputok

Térbeli statisztika

 • pont mintázat elemzés
  • exploratív elemzés: intenzitás és homogenitás mutatók, aggregáció/szegregáció tesztelés, distance mutatók, Ripley’s K
  • pont mintázat modellek (Poisson, Gibbs, Cox)
  • pont mintázat modellek illesztése
  • areal statistics
   • térbeli autokorreláció fogalma, tesztelése (Moran’s I)
   • simultaneously autoregressive (SAR) és conditional autoregressive modellek (CAR), Geographically Weighted Regression (GWR)
   • lineáris kevert modellek térbeli adatok esetén
  • geostatistics
   • variogram, semivariogram
   • semivariogram modell illesztés
   • kriging és co-kriging

Ajánlott irodalom:
Bivand R., Pebesma E., Gómez-Rubio V., 2008, Applied Spatial Data Analysis with R. DOI 10.1007/978-0-387-78171-6

L. Anselin, R. Florax and S. Rey (eds.), Advances in Spatial Econometrics. Methodology, Tools and Applications. Berlin: Springer-Verlag, 2004.

M.N.M. van Lieshout, 2019, Theory of Spatial Statistics: A Concise Introduction, CRC Press, Boca Raton, FL.

Számonkérés:
A tantárgy teljesítéséhez 1 db komplex beadandó feladatot kell a megjelölt határidőre beadni. A feladatnak tartalmaznia kell egy bevezetőt/problémafelvetést, egy részletes módszertani leírást, az eredményeket és azok diszkutálását.