Alkalmazott biostatisztikus szakirányú továbbképzés

A képzés célja: A másoddiplomás képzés célja professzionális statisztikusok képzése, akik ismereteik birtokában képesek lesznek biológiai, orvosi, állatorvosi, illetve epidemiológiai képzések megtervezésére, a megfelelő statisztikai elemző módszerek kiválasztására, a szükséges mintaelemszám meghatározására, az elemzések végrehajtására és a statisztikai eredmények szakszerű közlésére. Mind a biológiai, mind az orvosi és állatorvosi tudományokban egyre fontosabb követelmény a vizsgálatok és kísérletek szakszerű megtervezése, valamint az adatok korszerű statisztikai módszerekkel való kiértékelése. A gyógyszeripari kísérletekben az engedélyező hatóság Európában is és az USA-ban is megköveteli biostatisztikus részvételét.
Mivel Magyarországon csak az Állatorvostudományi Egyetemen képeznek biostatisztikusokat, e képzés sikeres elvégzése a hallgatók számára számos értékes lehetőséget teremt a munkaerőpiacon.

Szakfelelős: Dr. Harnos Andrea PhD, tanszékvezető egyetemi docens

Képzési idő: 4 félév, félévenként 108 óra + kb. 200 óra e-learning és egyéni tanulás.

A képzés részletei megtalálhatók a Szakképzés lenyíló menüjében.