Statisztika a toxikológiában

1 kredit, 4 kontakt óra + 4 óra önálló tanulás

Tárgyfelelős: Dr. Reiczigel Jenő

Tematika:
Célok, alkalmazási területek, sajátosságok. Klinikai és környezeti toxikológia. Modellek dózis-hatás-görbék illesztésére. LDx%, ECx% stb. Legnagyobb még nem károsító dózis, legkisebb már károsító dózis, NOAEL, LOAEL, NOEC, LOEC. Statisztikai tesztek, alfa, béta, a gyártó és a fogyasztó kockázata. Multiplicitás. Trend-tesztek. Step-down tesztelés és kapcsolata a closed testing-gel. R csomagok.

Kötelező irodalom:
Hamada C, Statistical analysis for toxicity studies, J Toxicol Pathol 2018; 31: 15–22.

Hothorn LA, Statistical evaluation of toxicological bioassays – a review, Toxicol. Res., 2014, 3, 418-432.

Ajánlott irodalom:
Hothorn L, Statistics in Toxicology Using R, CRC Press, 2016.

Guidance document 116 on the conduct and design of chronic toxicity and carcinogenicity studies, supporting test guidelines 451, 452 and 453, 2nd edition, OECD, 2012.

Current approaches in the statistical analysis of ecotoxicity data: a guidance to application, OECD, 2006

Számonkérés:
Írásbeli vizsga (Moodle) feleletválasztós és kifejtős kérdésekkel.