Statisztika 2 (Modellezés)

Az Alkalmazott biostatisztikus szakképzés egyes tanfolyamait modulokba szerveztük azért, hogy a teljes szakképzést felvállalni nem tudó, de bizonyos részképzéseket elvégezni szándékozók is be tudjanak kapcsolódni a képzésbe. A hely szűkössége és a nagyobb rugalmasság miatt az oktatást hibrid módon tervezzük folytatni. Jelenléti formában max. 24 fő vehet részt az órákon, a többiek szinkron online, vagy aszinkron online módon kapcsolódhatnak be a képzésbe.

A 2022 szeptemberében kezdődő modul tartalma (a tantárgyi tematikák a linkekre kattintva érhetők el):

  • S21 Matematikai statisztika, likelihood elmélet (12 kontakt óra+ 12 óra e-learning-gel támogatott önálló tanulás)
  • S22 Lineáris modellek (16 kontakt óra+ 16 óra e-learning-gel támogatott önálló tanulás és feladatmegoldás)
  • S23 Többváltozós statisztika (16 kontakt óra + 16 óra e-learning-gel támogatott önálló tanulás és feladatmegoldás)
  • S24 Általánosított lineáris modellek (10 kontakt óra + 12 óra önálló tanulás+ 8 óra feladatmegoldás gyakorlás)

A tanfolyamok elvégzéséhez szükségesek matematikai és R-es alapismeretek. Valamint az S1 és A1 modulok tananyagainak ismerete, melyeket a modulokra történő utólagos beiratkozással is megszerezhet (minden kontakt óráról felvétel készül, a feladatokat, tananyagokat tartalmazza a moodle rendszer).  A modulrendszerről a biomat.univet.hu/modulok oldalon tájékozódhat.

Oktatók: Dr. Harnos Andrea, Dr. Reiczigel Jenő, Dr. Lang Zsolt (ÁTE Biostatisztika Tanszék,volt Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék),

Az oktatás formája: e-learning

(Jelentkezés a már lezárult modulokra a biomat@univet.hu )

REGISZTRÁCIÓ

Részvételi díj: 260.000.- Ft

További információk: biomat.univet.hu