Statisztika 1 (Bevezetés)

Az Alkalmazott biostatisztikus szakképzés egyes tanfolyamait modulokba szerveztük azért, hogy a teljes szakképzést felvállalni nem tudó, de bizonyos részképzéseket elvégezni szándékozók is be tudjanak kapcsolódni a képzésbe. A hely szűkössége és a nagyobb rugalmasság miatt az oktatást hibrid módon tervezzük folytatni. Jelenléti formában max. 24 fő vehet részt az órákon, a többiek szinkron online, vagy aszinkron online módon kapcsolódhatnak be a képzésbe.

A modul tartalma (a tantárgyi tematikák a linkekre kattintva érhetők el):

A tanfolyamok elvégzéséhez szükségesek matematikai és R-es alapismeretek. A modulrendszerről a biomat.univet.hu/modulok oldalon tájékozódhat.

Oktatók: Dr. Harnos Andrea, Dr. Reiczigel Jenő (ÁTE Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék) Dr. Ferenci Tamás (Óbudai Egyetem)

Az oktatás formája: online + e-learning

Részvételi díj: 220 000 Ft

További információk: biomat.univet.hu