SAS programozás

3 kredit, 12 kontakt óra + 16 óra önálló tanulás

Tárgyfelelős:
Veres Katalin

A SAS programozás alapjainak, valamint a gyakran használatos statisztikai eljárásoknak a bemutatása (SAS/BASE, SAS/STAT modulok).

Tematika:

A tantárgy célja bemutatni a SAS programozás alapelemeit és logikáját.
Főbb témakörök: a „data step” logikája, adatok beolvasása, formátuma, belső változók, makró változók, függvények (eloszlásfüggvények, szimulálás). Egyszerű statisztikai elemzések SAS eljárásokkal (univariate, freq, ttest, corr, npar1way). Táblázatok készítése ODS-sel (Output Delivery System).

Ajánlott irodalom:
SAS Online Help.

Számonkérés:
SAS-ban megoldandó feladatok.