Regressziószámítás

2 kredit, 8 kontakt óra + 8 óra önálló tanulás

Tárgyfelelős: Dr. Harnos Andrea

A tárgy célja megismertetni a hallgatókat a korreláció-, a regresszószámítás elméletébe és módszereibe.

Tematika:

Korreláció- és regresszószámítás (egyszerű és többszörös lineáris regressziók, tesztelés, becslés, diagnosztika). Nemlineáris regressziók.

Kötelező irodalom:

Reiczigel J., Harnos A., Solymosi N.: Biostatisztika nem statisztikusoknak, 2021, 3. kiadás, Pars Kft., Nagykovácsi

Számonkérés:
Házi feladatok elkészítése, elektronikus teszt és szóbeli vizsga