R programozás

2 kredit, 8 kontakt óra +  12 óra önálló tanulás

Tárgyfelelős:
Abonyi-Tóth Zsolt

A kurzus célja az alapvető R programozási készségek kialakítása.

Tematika:

Clean coding. Projektek létrehozása. Adatszerkezetek, változók és állandók. Adatok importálása és exportálása. Vezérlési szerkezetek (elágazás, ciklusok), fájlok olvasása/írása, függvények készítése. Hibakezelés, többnyelvű kód írása. Ismerkedés a programozási tételekkel. Optimalizálás: hogyan gyorsítsuk fel a programot. Szövegfeldolgozás. Grafika. Hibakeresés. Az objektumorientált programozás alapjai, objektumok az R-ben.


Kötelező irodalom:

Számítástechnika középfokon, szerkesztette dr. Hetényi Pálné. OMIKK Budapest, 1987
Számítástechnika feladatok 2000-ig, szerkesztette dr. Hetényi Pálné. OMIKK Budapest, 1988

Ajánlott irodalom:

http://manuals.bioinformatics.ucr.edu/home/programming-in-r#TOC-Introduction

http://rmarkdown.rstudio.com/

https://google.github.io/styleguide/Rguide.xml

https://szit.hu/doku.php?id=oktatas:programoz%C3%A1s:programoz%C3%A1si_t%C3%A9telek:mondatszer%C5%B1_le%C3%ADr%C3%A1s

https://ramnathv.github.io/pycon2014-r/

https://www.datamentor.io/r-programming

http://deva.web.elte.hu/fordprog/16-kodopt-handout.pdf

https://bookdown.org/csgillespie/efficientR/introduction.html

https://www.gastonsanchez.com/Handling_and_Processing_Strings_in_R.pdf

https://google.github.io/styleguide/Rguide.xml
https://msu.edu/~idworkin/ZOL851_style_guide.html

https://swcarpentry.github.io/r-novice-inflammation/06-best-practices-R/

https://www.butterfly.com.au/blog/website-development/clean-high-quality-code-a-guide-on-how-to-become-a-better-programmer

https://www.cyclismo.org/tutorial/R/

http://adv-r.had.co.nz/

Számonkérés:
Beadandó feladatok az egyes témakörökből