R Markdown

8 kontakt óra + 4 óra önálló tanulás (2 kredit)


Tárgyfelelős:
Dr. Elek Zoltán

A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a dinamikus dokumentumok alapfogalmait, szerepüket a ’reproducible research’ filozófiájában, és részletes bevezetést adni az ezt megvalósító RMarkdown nyelv használatába.


Tematika:
A dinamikus dokumentumok fogalma, jelentősége a tudományos kutatások dokumentálásában. A ’reproducible research’ fogalma. Bevezetés a markup nyelvekbe, lightweight leíró nyelvek, Markdown. Az R Markdown használata.


Kötelező irodalom:

Xie Y, Allaire JJ, Grolemund G, R Markdown: The Definitive Guide, CRC, 2017

Ajánlott irodalom:

Xie Y, bookdown: Authoring Books and Technical Documents with R Markdown, CRC, 2017

Számonkérés:

Statisztikai elemzés jelentésének elkészítése R Markdown alatt, mint házi feladat.