Meta-analízis

3 kredit, 16 kontakt óra + 10 óra önálló tanulás

Tárgyfelelős: Dr. Kói Tamás

A tárgy célja bevezetés a meta-analízis statisztikai módszereibe. Esettanulmányokon keresztül nagy hangsúlyt kap a gyakorlati meta-analízis és a kapcsolódó R csomagok használata.

Tematika:
A meta-analízis alapfeladata. Fix- és random hatásos meta-analízis folytonos és kategóriásadatokra, A heterogenitás vizsgálata. Grafikus megjelenítés. Publikációs torzítás, Meta-analízis során gyakran előforduló számítási feladatok és becslési módszerek, Metaregresszió, Betekintés a többszintű és többváltozós meta-analízisbe,  R csomagok

Ajánlott irodalom:

Schmid, C.H., Stijnen, T., & White, I. (Eds.). (2020). Handbook of Meta-Analysis (1st ed.). Chapman and Hall/CRC. https://doi.org/10.1201/9781315119403

Harrer M, Cuijpers P, Furukawa TA, Ebert, DD (2019). Doing Meta-Analysis in R: A Hands-on Guide. https://bookdown.org/MathiasHarrer/Doing_Meta_Analysis_in_R/ .

Schwarzer G, Carpenter JR, Rücker G (2015). Meta-analysis with R (Vol. 4784). Cham: Springer.

Whitehead A (2002). Meta-analysis of controlled clinical trials. John Wiley & Sons.

Senn S (2000) The many modes of meta. Drug Information Journal, 34(2), 535-549.

Számonkérés:
Írásbeli elektronikus vizsga (elméleti kérdések)- és beadandó feladatok.