Meta-analízis

Tanfolyam: 24 kontakt óra + e-learning

Oktatók: Dr. Lang Zsolt, Dr. Harnos Andrea (ÁTE Biostatisztika Tanszék) és Dr. Kói Tamás (BME Sztochasztika tanszék)

Az oktatás formája: hibrid (tantermi vagy online részvétel) + e-learning

Időpont: 2022. augusztus 22. (elearning), augusztus 23-26 9:00-15:00 kontakt     

Hely: 1078 Budapest István u 2 N ép. 3. em. N3 tanterem vagy online

Részvételi díj: 90 000 Ft

A tanfolyam célja a Meta analízis alapjainak bemutatása. A módszerek elméleti ismertetése után, a hallgatók példákon tanulják meg a meta analízis modellek illesztésének és diagnosztikájának technikáját, illetve az eredmények értelmezését és értékelését.

A tanfolyam elektronikus vizsgával zárul. Sikeres vizsga esetén a tanfolyam elvégzéséről a résztvevő a tanfolyam oktatói és a továbbképzésért felelős rektorhelyettes aláírásával ellátott hivatalos teljesítés igazolást kap.

Jelentkezés:

Tematika:

A meta-analízis alapfeladata. Fix- és random hatásos meta-analízis folytonos és kategóriásadatokra. R csomagok. A heterogenitás vizsgálata. Grafikus megjelenítés. Publikációs torzítás. Hálózati meta-analízis. Diagnosztikai és túlélési adatok meta-analízise.

Az elméletet rengeteg gyakorlati példával illusztráljuk a kapcsolódó kódok bemutatásával, kipróbálásával. 

Ajánlott irodalom:
Harrer M, Cuijpers P, Furukawa TA, Ebert, DD (2019). Doing Meta-Analysis in R: A Hands-on Guide. https://bookdown.org/MathiasHarrer/Doing_Meta_Analysis_in_R/ .

Schwarzer G, Carpenter JR, Rücker G (2015). Meta-analysis with R (Vol. 4784). Cham: Springer.

Whitehead A (2002). Meta-analysis of controlled clinical trials. John Wiley & Sons.

Senn S (2000) The many modes of meta. Drug Information Journal, 34(2), 535-549.

Előismeretek:

A kurzus elvégzéséhez ajánlott egy bevezető statisztika kurzus tananyagának ismerete, ami elsajátítható az alább megadott tankönyvből (1-10 fejezetek).

Reiczigel J., Harnos A., Solymosi N.: Biostatisztika nem statisztikusoknak, 2019, javított utánnyomás, Pars Kft., Budapest (megrendelhető: biostatkonyv.hu illetve    online tankönyv. A képzésre jelentkezőknek az online tankönyvhöz 6 hónapos ingyenes hozzáférést biztosítunk.) További információk: biomat.univet.hu