Megfigyeléses vizsgálatok

2 kredit, 6 kontakt óra + 6 óra önálló tanulás

Tárgyfelelős:
Dr. Reiczigel Jenő

A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a megfigyeléses vizsgálatok sajátosságait, összevetve a kísérletekkel.

Tematika:

Kísérletek és megfigyeléses vizsgálatok. A megfigyeléses vizsgálatok fő típusai. Kauzalitás. Confounding, hatásmódosítás. Collapsibility és comparability. A kontrollcsoport kiválasztása, párosítás (matching). Rosenbaum-féle érzékenység-vizsgálat ismeretlen confounder hatására.

Kötelező irodalom:
Rosenbaum PR, Observational studies, 2ed, Springer, 2002

Ajánlott irodalom:
Rosenbaum PR, Design of observational studies, Springer, 2010

Számonkérés:
Írásbeli vizsga a Moodle rendszerben, feleletválasztós és nyitott (esszé) kérdésekkel.