Lineáris modellek

5 kredit, 16 kontakt óra + 16 óra önálló tanulás

Tárgyfelelős:
Dr. Harnos Andrea

A tantárgy célja az általános lineáris modell és speciális eseteinek bemutatása.A módszerek elméleti ismertetése után, a hallgatók példákon tanulják meg a modellezés technikáját, illetve az eredmények értékelését.

Tematika:

Az általános lineáris modell felírása, paraméterbecslés, hipotézisvizsgálatok. Modelldiagnosztika. Modellszelekciós eljárások. Kontrasztok.

Kötelező irodalom:
Reiczigel J., Harnos A., Solymosi N.: Biostatisztika nem statisztikusoknak, 2021, 3. kiadás, Pars Kft., Nagykovácsi

Ajánlott irodalom:
Julian Faraway: Linear Models with R. Second Edition, CRC Press, 2014

Számonkérés:
Írásbeli vizsga a Moodle rendszerben, feleletválasztós és nyitott (esszé) kérdésekkel (70%), valamint 4 gyakorlati, R-ben megoldandó házi feladat (30%).