Lineáris algebra

8 kontakt óra + 6 óra önálló tanulás


Tárgyfelelős:
Abonyi-Tóth Zsolt

A kurzus célja a lineáris algebra azon területeinek megismertetése, melyek a később tanult statisztikai módszerek megértéséhez szükségesek.


Tematika: Lineáris transzformációk, azok sajátértékei, sajátvektorai. Lineáris kombinációk. Forgató mátrixok. Kvadratikus alakok, definit mátrixok, spektrálfelbontás. Cholesky dekompozíció. Szinguláris érték felbontás. Mátrixszámítás R-ben.


Kötelező irodalom:

Rózsa Pál: Lineáris algebra és alkalmazásai, Tankönyvkiadó, 1991

Ajánlott irodalom:

Paul R. Halmos: Véges dimenziós vektorterek, Műszaki Könyvkiadó, 1984

Számonkérés:

Írásbeli vizsga a Moodle rendszerben, feleletválasztós és nyitott (esszé) kérdésekkel.


Előfeltétel: Matematikai alapok, R bevezető