Kutatástervezés

Az Alkalmazott biostatisztikus szakképzés egyes tanfolyamait modulokba szerveztük azért, hogy a teljes szakképzést felvállalni nem tudó, de bizonyos részképzéseket elvégezni szándékozók is be tudjanak kapcsolódni a képzésbe. A hely szűkössége és a nagyobb rugalmasság miatt az oktatást hibrid módon tervezzük folytatni. Jelenléti formában max. 24 fő vehet részt az órákon, a többiek szinkron online, vagy aszinkron online módon kapcsolódhatnak be a képzésbe.

K1 Kutatás és kísérlettervezés (2022 ősz, 12 óra+ 4 óra e-learning-gel támogatott önálló tanulás + 4 óra feladatmegoldás)

K2 Megfigyeléses vizsgálatok tervezése (2023 tavasz, 2 kredit, 6 kontakt óra + 6 óra önálló tanulás)

K3 Klinikai kísérletek tervezése (2023 tavasz 2 kredit, 8 kontakt óra + 4 óra önálló tanulás + 4 óra feladatmegoldás)

A tanfolyamok elvégzéséhez szükségesek matematikai és R-es alapismeretek. A modulrendszerről a biomat.univet.hu/modulok oldalon tájékozódhat.

Oktatók: Dr. Reiczigel Jenő, Hársfalvi Péter (ÁTE Biostatisztika (volt Biomatematikai és Számítástechnikai) Tanszék) Dr. Kis János (ÁTE Ökológia Tanszék)

Az oktatás formája: online + e-learning

Képzési időpontok: 2022szeptember 2 és december 10 között, illetve 2023 február  3 és május 20 között minden második hét pénteken és szombat szombaton (A pontos időpontokról küldünk értesítést. A 2022 őszi órarend tervezet itt található.)

Az egyes tanfolyamok elektronikus vizsgával zárulnak. Sikeres vizsga esetén a tanfolyam elvégzéséről a tanfolyam oktatója és a továbbképzésért felelős rektorhelyettes aláírásával ellátott hivatalos teljesítés igazolást állítunk ki.

Jelentkezési határidő a szinkron tantermi/online képzésre: 2022. augusztus 15.

REGISZTRÁCIÓ

Részvételi díj: 112.000.- Ft