Kitekintés 1,2,3

Kitekintés: oksági modellek (1 kredit)

4 óra előadás, 12 óra önálló tanulás

Tárgyfelelős: Dr. Lang Zsolt

A tárgy célja, hogy a biostatisztikán túli alkalmazási területre, a minőségügyi statisztikára kitekintést adjon.

Tematika:

Stabilitás és képesség. A folyamatok stabilitásának vizsgálata: ellenőrző kártyák. A folyamatok képességének értékelése: folyamatképességi indexek. A mérőrendszerek képességének elemzése. Mintavételes átvételi ellenőrzés.

Ajánlott irodalom:

Montgomery D. C., Introduction to Statistical Quality Control, 8th ed., Wiley, 2019.

Számonkérés:

Teszt, számpéldák megoldása

Kitekintés: Adaptív kísérletek (2 kredit)

10 kontakt óra + 6 óra önálló tanulás

Tárgyfelelős: Dr. Hársfalvi Péter

A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal aktuális biostatisztikai problémákat, dilemmákat, kezelési lehetőségeket.

Tematika: Végpont mérésének problémái. Relatív és abszolút mutatók használata. Elvesztett életév-jellegű mutatók, és definíciós kérdéseik

Kötelező irodalom:

Senn S, Statistical Issues in Drug Development, Wiley, 2008

Ajánlott irodalom:

Schroeder SA, Incidence, prevalence, and hybrid approaches to calculating disability-adjusted life years, Popul Health Metr. 2012; 10: 19.

Számonkérés: Írásbeli vizsga a Moodle rendszerben, feleletválasztós kérdésekkel.

Kitekintés: Statisztika az ökológiában (1 kredit)

6 kontakt óra + 6 óra önálló tanulás

Tárgyfelelős: Dr. Elek Zoltán

Tematika:

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Számonkérés: