Kevert modellek

6 kredit, 20 kontakt óra + 15 óra önálló tanulás

Tárgyfelelős:
Dr. Harnos Andrea

A tantárgy célja a korrelált, illetve hierarchikus adatok modellezésének bemutatása esettanulmányokon keresztül.

Tematika:

Általánosított legkisebb négyzetek. Korrelációs struktúrák. Fix és random hatások. A modell felírása, paraméterbecslések. Maximum likelihood és restricted maximum likelihood becslés, ezek összehasonlítása. Hipotézisvizsgálatok. Modelldiagnosztika. Modellszelekció. Predikció. Többszörös összehasonlítások. Általánosított gee és kevert modellek: binomiális, Poisson, negatív binominális kevert modell. Nemlineáris modellek. Esettanulmányok.

Kötelező irodalom:
Zuur, A. F., Ieno, E. N., Walker, N., Saveliev, A. A. and Smith, G. M. 2009. Mixed Effects Models and Extensions in Ecology with R. Springer.

Ajánlott irodalom:
Faraway J. J. Extending the Linear Model with R: Generalized Linear, Mixed Effects and Nonparametric Regression Models, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, Florida, 2004 and 2006.

Wood, S. N. (2017). Generalized additive models: an introduction with R. Chapman and Hall/CRC.

Számonkérés:
Házi feladatok (50%) és vizsga  (50%) alapján.