Interaktív jelentések és prezentációk készítése

3 kredit, 12 kontakt óra + 6 óra önálló tanulás

Tárgyfelelős:
Dr. Harnos Andrea

Interaktív jelentések és prezentációk készítése Rmarkdownban és Shiny-val.
A Szimuláció és resampling tárgy keretében minden hallgató kap egy komplex feladatot, és munkájáról egy – a szakdolgozathoz hasonló szerkezetű, de kisebb terjedelmű (4-7 oldal) – interaktív dashboardon ad számot Shiny applikációkkal bemutatva a feladat megoldását, amihez a formai módszertanát ennek a tárgynak a keretében tanulja meg.

Számonkérés: 
beadandó feladat