Farmakokinetika és farmakodinámia

2 kredit, 8 kontakt óra

Tárgyfelelős: Dr. Tóthfalusi László

A tárgy célja a gyógyszerfejlesztés során használt farmakokinetikai (PK) és farmakodinámiás (PD) modellek megismerése és ezek alkalmazása kísérletes és klinikai vizsgálati adatok modell alapú  analízisére.

Tematika:
A PK és PD modellezés során használt modell differenciálegyenletek alkalmazás szerinti csoportosítása, numerikus megoldása.

Nemlineáris regressziós modellek paraméterbecslése

Nemlineáris kevert modellek más néven populációs PK, PD és integrált PK/PD modellek:
           elméleti alapok
           megoldási algoritmusok
           modell diagnosztika
           alkalmazási példák

A gyakorlat során a PK/PD   modellezésre használható R program csomagokkal ismerkedünk mint a   saemix,  DeSolve  és  az RxODE. 

Ajánlott irodalom:
Ene I. Ette Paul J. Williams
Pharmacometrics: The Science of Quantitative Pharmacology
John Wiley & Sons, Inc (2007)

Számonkérés:
Írásbeli vizsga