Bevezetés az R és az Rmarkdown használatába

Időtartam: 16 óra gyakorlat+ 14 óra önálló tanulás

Oktató: Abonyi-Tóth Zsolt (ÁTE Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék)

Az oktatás formája: online + e-learning

Időpont: 2024. október 4., 11, 18 és 25-én, pénteki napokon 8:30-12:00.

A tanfolyam díja: 59.000 Ft

Regisztráció hamarosan itt.

A tanfolyam elektronikus vizsgával zárul. Sikeres vizsga esetén a tanfolyam elvégzésérő a tanfolyam oktatójának és a továbbképzésért felelős rektorhelyettes aláírásával ellátott hivatalos teljesítés igazolást állítunk ki.

Tematika

Az R és az Rmarkdown használata az alábbi feladatok megoldására:

Adatok beolvasása, és kiírása. Új változók létrehozása a meglevő változók alapján. Változók törlése, átnevezése, faktorrá alakítása, átkódolása. Sorok, oszlopok leválogatása. Rendezés.

Kontingencia táblázatok készítése. Százalékos arányok meghatározása kontingencia táblázatból.

Alapstatisztikák: átlag, medián, minimum, maximum, kvartilisek. Alapstatisztikák csoportonként.

Táblázat szerkezet átalakítása szélesről hosszúra és viszont.

Táblázatok összekapcsolása.

Grafikonok: Oszlopdiagram egy és két változó alapján, csoportosított és halmozott. Boxplot. Hisztogram és simított hisztogram. Szórásdiagram. QQ-ábra.

Grafikonok beállításai: vonal, címek, tengelyfeliratok, tengelyek skálázása, logaritmus skála, színek használata, jelmagyarázat, rajzterület felosztása, hibasávok, vízszintes, függőleges vonalak.

A dinamikus dokumentumok fogalma, jelentősége a tudományos kutatások dokumentálásában. A ’reproducible research’ fogalma. Bevezetés a markup nyelvekbe, lightweight leíró nyelvek, Markdown. Az R Markdown használata.