Bevezetés az R használatába

Időtartam: 16 óra gyakorlat+ 14 óra önálló tanulás

Oktató: Abonyi-Tóth Zsolt (ÁTE Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék)

Az oktatás formája: online + e-learning

Időpont: 2021. október 8., 15, 22 és 29-én, pénteki napokon 8:30-12:00.

A tanfolyam díja: 45.000 Ft

Regisztrációs link.

A tanfolyam elektronikus vizsgával zárul. Sikeres vizsga esetén a tanfolyam elvégzésérő a tanfolyam oktatójának és a továbbképzésért felelős rektorhelyettes aláírásával ellátott hivatalos teljesítés igazolást állítunk ki.

Tematika

A base R, a dplyr és a ggplot használata az alábbi feladatok megoldására:

Adatok beolvasása, és kiírása.

Új változók létrehozása a meglevő változók alapján. Változók törlése, átnevezése, faktorrá alakítása, átkódolása.

Sorok, oszlopok leválogatása.

Rendezés.

Kontingencia táblázatok készítése. Százalékos arányok meghatározása kontingencia táblázatból.

Alapstatisztikák: átlag, medián, minimum, maximum, kvartilisek. Alapstatisztikák csoportonként.

Táblázat szerkezet átalakítása szélesről hosszúra és viszont.

Táblázatok összekapcsolása.

Grafikonok: Oszlopdiagram egy és két változó alapján, csoportosított és halmozott. Boxplot. Hisztogram és simított hisztogram. Szórásdiagram. QQ-ábra.

Grafikonok beállításai: vonal, címek, tengelyfeliratok, tengelyek skálázása, logaritmus skála, színek használata, jelmagyarázat, rajzterület felosztása, hibasávok, vízszintes, függőleges vonalak.