Bevezetés az epidemiológiába

2 kredit, 8 kontakt óra + 8 óra önálló tanulás és feladatmegoldás

Tematika:

Morbiditási, mortalitási mutatók. Prevalencia, incidencia, kumulatív incidencia és incidenciaráta (incidenciasűrűség). Oddsz: a prevalencia és az incidencia oddsza. Person-years. Populációk összehasonlítása, confounding, direkt és indirekt standardizáció, SMR. Kockázati tényezők hatásának vizsgálata, RR, OR, RD (vagy AR), ARP, PAR, PARP, NNT. Vizsgálat-típusok. Diagnosztikai tesztek: szenzitivitás, specificitás, prediktív értékek, likelihood hányadosok. ROC görbe. Téves besorolás hatása a prevalencia, az RR és az OR becslésére, ill. ennek korrigálása ismert szenzitivitás és specificitás mellett. Intersection-union tesztek. Csoportos tesztelés (pooled testing).

Kötelező irodalom:
Schoenbach VJ, Rosamond WD, Understanding the fundamentals of epidemiology — an evolving text, Fall 2000 Edition, letölthető (2020.01.10) innen:

www.epidemiolog.net/evolving/FundamentalsOfEpidemiology.pdf

Ajánlott irodalom:
Stevenson M, An Introduction to Veterinary Epidemiology, Massey University, Palmerston North, New Zealand. 2008, letölthető (2020.01.10) innen:

www.massey.ac.nz/massey/fms/Colleges/College of Sciences/Epicenter/docs/ASVCS/Stevenson_intro_epidemiology-web_2008.pdf

Bailey L, Vardulaki K, Langham J, Chandramohan D, Introduction to epidemiology. Open University Press; Maidenhead; England; 2005.

Számonkérés:
Írásbeli vizsga (Moodle) feleletválasztós, számolós és kifejtős kérdésekkel