Analízis

2 kredit, 8 kontakt óra + 6 óra önálló tanulás

Tárgyfelelős:
Abonyi-Tóth Zsolt

A kurzus célja az analízis azon területeinek megismertetése, melyek a később tanult statisztikai módszerek megértéséhez szükségesek.

Tematika:

Hatványsor, Taylor-polinom. Parciális deriválás. Többváltozós függvények szélsőértékei. Határozatlan és határozott integrálás, utóbbi alkalmazása területszámításra. Többváltozós integrál. Lebesgue integrál. Közönséges differenciálegyenletek. Kezdetiérték-feladatok megoldhatósága. Másodrendű lineáris egyenletek. A homogén egyenlet általános megoldása. Állandó együtthatós egyenlet alaprendszere.

Partikuláris megoldás keresése. Harmonikus, csillapított és gerjesztett rezgések. Elsőrendű lineáris rendszerek. A homogén egyenlet megoldása. Az inhomogén kezdetiérték-feladat megoldása.


Kötelező irodalom:

Laczkovich Miklós, T. Sós Vera: Valós analízis I-II. (2014)

Dr. Horváth Zoltán , Morauszki Tamás (2011) : Differenciálegyenletek

Széchenyi István Egyetem

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0013_03_Differencialegyenletek/index.html

Bálint Péter, Garay Barna, Kiss Márton, Lóczi Lajos, Nagy Katalin, Nágel Árpád (2011) : Gépészkari matematika MSC Typotex Kiadó

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_2A_Balint_et_al_Gepeszkari_matematika/adatok.html

Ajánlott irodalom:
Walter Rudin: A matematikai analízis alapjai, Typotex, 2010

Számonkérés:
Írásbeli vizsga a Moodle rendszerben, feleletválasztós és nyitott (esszé) kérdésekkel