Adatelemzés

Az Alkalmazott biostatisztikus szakképzés egyes tanfolyamait modulokba szerveztük azért, hogy a teljes szakképzést felvállalni nem tudó, de bizonyos részképzéseket elvégezni szándékozók is be tudjanak kapcsolódni a képzésbe. A hely szűkössége és a nagyobb rugalmasság miatt az oktatást hibrid módon tervezzük folytatni. Jelenléti formában max. 24 fő vehet részt az órákon, a többiek szinkron online, vagy aszinkron online módon kapcsolódhatnak be a képzésbe.

A modul tartalma (a tantárgyi tematikák a linkekre kattintva érhetők el):

A tanfolyamok elvégzéséhez szükségesek R-es alapismeretek. A modulrendszerről a biomat.univet.hu/modulok oldalon tájékozódhat.

Oktató: Abonyi-Tóth Zsolt, Dr. Fehérvári Péter (ÁTE Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék)  és Dr. Ferenci Tamás (Óbudai Egyetem)

Az oktatás formája: tantermi és/vagy online + e-learning

Képzési időpontok: február 4 és május 14 között minden második hét pénteken és szombat szombaton (A pontos időpontokról küldünk értesítést. Az órarend tervezet itt található.)

Az egyes tanfolyamok beadandó feladat elkészítésével zárulnak. Sikeres teljesítés esetén a tanfolyam elvégzéséről a tanfolyam oktatója és a továbbképzésért felelős rektorhelyettes aláírásával ellátott hivatalos teljesítés igazolást állítunk ki.

Jelentkezési határidő: 2022. január 20.

REGISZTRÁCIÓ

Részvételi díj: 120 000 Ft


További információk: biomat.univet.hu