Adatbányászat

2 kredit, 6 kontakt óra + 6 óra önálló tanulás és gyakorlás

Tárgyfelelős:
Rakovics Márton

A kurzus célja az adatbányászat elvi alapjainak és legfontosabb módszereinek áttekintése. Az előadás a tárgyalt módszereket a statisztikai tanulás alapkérdése – a függvényapproximáció általános problémája – felől közelíti meg, majd bemutatja a főbb megoldásokat, illetve azok kapcsolatát. A kurzus gyakorlati részében a hallgatók az előadáson szerzett ismereteiket – R-ben elvégzett – adatelemzési példák és saját módszer-implementációk segítségével mélyíthetik el.

Tematika:

 • A statisztikai tanulás elméleti alapjai
  • A rosszul-definiáltság problémája
  • Az empirikus és strukturális rizikó minimalizálásának elve
  • Modellek komplexitása, kapacitás-kontroll (regularizáció)
 • Shrinkage módszerek
  • Ridge regresszió
  • LASSO
 • Döntési fák
 • Ensemble módszerek
  • Bagging
  • Boosting
  • Random forest
 • Kernel módszerek alapjai
 • Support Vector Machines
  • Maximal margin és support vector klasszifikáló
  • Kernel függvényes SVM
  • (SVM variánsok)

Ajánlott irodalom (fontossági sorrendben):
James, G., Witten, D., Hastie, T., Tibshirani, R., 2013. An introduction to statistical learning (Vol. 112). New York: Springer.

Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J., 2009. The Elements of Statistical Learning. Springer, New York, NY.

Vapnik, V., 2000. The Nature of Statistical Learning Theory. 2nd ed. Springer Science & Business Media.

Shawe-Taylor, J., Cristianini, N., 2004. Kernel Methods for Pattern Analysis. Cambridge University Press.

Hastie, T., Tibshirani, R., Wainwright, M., 2015. Statistical Learning with Sparsity: the Lasso and Generalizations. CRC Press.

Számonkérés:
Szóbeli vizsga, a fenti témalista szerinti tételsor