Default view
Tanfolyamok Kevert modellek

Kevert modellek

Dr. Harnos Andrea

A tanfolyam időtartama: egy nap (6 óra)
A tanfolyam ára: 20 000 Ft
Tartalmazza a szünetekben felszolgált kávét, ásványvizet vizet és pogácsát

A tanfolyam helye: 1078 Budapest, István u. 2, N épület 3. emelet

Tematika

A tanfolyam célja a korrelált, illetve hierarchikus adatok modellezésének bemutatása esettanulmányokon keresztül. Általánosított legkisebb négyzetek módszere. Korrelációs struktúrák. Fix és random hatások. A modell felírása, paraméterbecslések. Maximum likelihood és restricted maximum likelihood becslés, ezek összehasonlítása. Hipotézisvizsgálatok. Modelldiagnosztika. Modellszelekció. Predikció. Többszörös összehasonlítások. Általánosított kevert modellek: binomiális, Poisson, negatív binominális kevert modell. Esettanulmányok.

Előismeret

Feltételezzük a frekventista statisztika alapvető módszereinek (becslés- és hipotézisvizsgálat, szignifikancia-szint, p-érték, konfidencia intervallum) és a lineáris modellek ismeretét. A szükséges előismeretek elsajátíthatóak az e-akademia.hu-n regisztráció után elérhető interaktív R bevezető tananyagból, illetve a Reiczigel-Harnos-Solymosi: Biostatisztika nem statisztikusoknak című tankönyvből, ami akár elektronikus formában, akár papírkönyv formában megvásárolható (az elektronikus verzió a tanfolyamok résztvevő számára fél évig ingyenesen hozzáférhető.)

Irodalom:

Pinheiro J. C., Bates D. M. Mixed-Effects Models in S and S-PLUS, Springer, 2000.

Faraway J. J. Extending the Linear Model with R: Generalized Linear, Mixed Effects and Nonparametric Regression Models, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, Florida, 2004 and 2006.

Zuur, A. F., Ieno, E. N., Walker, N., Saveliev, A. A. and Smith, G. M. 2009. Mixed Effects Models and Extensions in Ecology with R. Springer.

Az oktató

Dr. Harnos Andrea, tanszékvezető egyetemi docens az Állatorvostudományi Egyetem Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszékén. A statisztikán belül főleg a különböző típusú regressziós módszerekkel foglalkozik. Számos biomatematika, statisztika és epidemiológia kurzus oktatója.