Téma szeminárium

6 kredit, 24 kontakt óra

Tárgyfelelős:
Dr. Harnos Andrea

A tantárgy célja:
A kurzuson minden hallgatónak, egyénileg vagy csoportban, fel kell dolgoznia egy témát, cikket, könyvfejezetet, olyat, amire nem kerül sor tantárgy keretében  a képzés során és többeket érdekelhet. Minden hallgatóra 1 tanórányi anyag jut. Minden hallgatónak legalább 4 másik hallgató előadását el kell bírálni megadott szempontok alapján.

Osztályozás:
Az hallgató társak és az oktatók értékelése alapján.