Modul rendszerű képzés

Alkalmazott biostatisztikus szakképzési modulokra beiratkozási lehetőség

Az Alkalmazott biostatisztikus szakképzés egyes tanfolyamait modulokba szerveztük azért, hogy a teljes szakképzést felvállalni nem tudó, de bizonyos részképzéseket elvégezni szándékozók is be tudjanak kapcsolódni a képzésbe. A hely szűkössége és a nagyobb rugalmasság miatt az oktatást hibrid módon ter­vezzük folytatni. Jelenléti for­mában max. 24 fő vehet részt az órákon, a többiek szinkron online, vagy aszinkron online módon kapcso­lódhatnak be a képzésbe korlátozott számban. Az egyes modulokról, ha a résztvevő az abban előírt számon­kérést is teljesíti, igazolást állítunk ki. Az egyes kurzusok sajátosságai miatt nem minden kurzust tuddunk ilyen formában elérhetővé tenni.

A modulokra azok kezdete előtt legalább 10 munka nappal be kell jelentkezni a biomat@univet.hu címen a név és elérhetőségek megadásával, és a tandíjat az oktatás kezdetéig be kell fi­zetni. A modulok díja 4000 Ft / kontakt óra. A díj tartalmazza az e-learning tananyagokat, de nem tartalmazza a konzultációs lehetőséget.

A tandíj befizetése után a jelentkező részt vehet a képzésben és hozzáférést kap a Biomate­matika tanszék e-learning rendszerébe feltöltött tananya­gokhoz és a tanórákról készített videó felvételekhez. A hozzáférést a képzés befejezése után max. 1 évig biztosítjuk.

Az egyes modulokra történő beiratkozáskor érdemes figyelembe venni a ráépüléseket. A modulokhoz megadjuk, hogy melyik másik tantárgyak tananyagának ismerete szükséges. A tantárgyak leírását a http://biomat.univet.hu/index.php/tervezett-tantargyak/ címen érheti el.

A modulok nagy részéhez szükségesek az szakképzés felvételihez meghirdetett matematikai és R-es alapismeretek.

Modulok (tervezet)

1. félév (2022 tavasz)

M Matematika

(nem elérhető a modul rendszerben!)

(40 óra)

M1 Analízis

M2 Lineáris algebra

M3 Valószínűségszámítás

S1 Statisztika 1 (Bevezetés)

(44 óra)

S11 Bevezetés a statisztikában (február 4., február 18., március 4., március 18., április 1.)

S12 Regressziószámítás (április 23., május 7.)

S13 Nemparaméteres módszerek (május 6., május 20.)

S14 Smoothing, splines (május 6., május 20.)

Ajánlott előismeretek: M1, M2, M3

A Adatelemzés

(24 óra)

A11 Adatkezelés (február 5., március 5.)

A12 Adatbáziskezelés (május 7., május 21.)

A13 R markdown (február 5., április 2.)

Ajánlott előismeretek: S11

2. félév (2022 ősz)

S2 Statisztika 2  (Modellezés)

(52 óra)

S21    Matematikai statisztika, likelihood elmélet

S22    Lineáris modellek

S23    Többváltozós statisztika

S24    Általánosított lineáris modellek

Ajánlott előismeretek: M1, M2, M3, S11, S12, A2, A3

S3 Statisztika 3 (Szimuláció)  

(36 óra)

S31     R programozás

S32    Jelentések és prezentációk készítése

S33    Szimuláció és resampling

Ajánlott előismeretek: M3, S11, S12, S13     

K1 Kutatás tervezés 1

(12 óra)

K11 Kutatás és kísérlettervezés

Ajánlott előismeretek: S11, S12, S13, S22

3. félév (2023 tavasz)

K2 Kutatás tervezés 2

(16 óra)

K21    Megfigyeléses vizsgálatok tervezése

K22    Klinikai kísérletek tervezése

Ajánlott előismeretek: nincs

S4 Statisztika 4 (Random hatásos)

(56 óra)

S41    Sztochasztikus folyamatok

S42    Kevert modellek

S43    Optimalizációs módszerek

S44    Bayes-i modellek

Ajánlott előismeretek: M1, M2, M3, S11, S12, S14, A2, A3,  S21, S22, S24

S5 Statisztika 5 (ML) 

(14 óra)

S51    Machine learning

S52    Adatbányászat

Ajánlott előismeretek: S11, S12, S14, A1, A3, S21, S22, S23, S24            

4. félév (2023 ősz)

S6 Statisztika 6 (Epidemiológia)

(24 óra)

S61    Bevezetés az epidemiológiába

S62    Térbeli statisztikai módszerek

Ajánlott előismeretek: M3, S11, S12, S14, A3, S24, S42

S7 Statisztika 7 (Klinikai)  

(30 óra)

S81    Túléléselemzés

S82    Meta-analízis

S83    Propenzitás, kauzalitás

Ajánlott előismeretek: S11, S12, S13, S14, S24, K11, K12, K13, S42, S44

S8 Statisztika 8 (Egyéb)  

(36 óra)

S71    Statisztika a toxikológiában

S72    Farmakokinetika

S73    Bioinformatika

S74    Kitekintés 1,2,3

Ajánlott előismeretek: M2, S11, S12, S22, S42, S43